PODATKI

OSNOVNI PODATKI LD

 

Lovska družina Radeče je prostovoljno, samostojno nepridobitno
združenje fizičnih oseb, ki so se povezali zaradi varstva, gojitve in lova
divjadi, upravljanje lovišča ter zaradi drugih, z lovom povezanih
rekreativnih dejavnosti.Društvo je vpisano v registru društev pod zap. št. 049.
Matična številka društva je 5139414, davčna številka pa 75740818.
TRR-06000-0003708706.Sedež lovske družine je Močilno 7a, 1433 RADEČE. Občina RADEČE, upravna enota LAŠKO. Lovska družina je včlanjena v področno zvezo lovskih družin ZASAVJE, ki spada v LUO ZASAVJE.

Odgovorne osebe v LD Radeče:
Predsednik Ludvik Klavs GSM: 031 823 233
Gospodar Lado Karlovšek GSM: 041 472 488
Tajnik Jože Prah GSM: 041 657 560
Blagajnik Robert Kmetič GSM: 041 312 154

PODATKI

OSNOVNI PODATKI LD

 

Lovska družina Radeče je prostovoljno, samostojno nepridobitno
združenje fizičnih oseb, ki so se povezali zaradi varstva, gojitve in lova
divjadi, upravljanje lovišča ter zaradi drugih, z lovom povezanih
rekreativnih dejavnosti.Društvo je vpisano v registru društev pod zap. št. 049.
Matična številka društva je 5139414, davčna številka pa 75740818.
TRR-06000-0003708706.Sedež lovske družine je Močilno 7a, 1433 RADEČE. Občina RADEČE, upravna enota LAŠKO. Lovska družina je včlanjena v področno zvezo lovskih družin ZASAVJE, ki spada v LUO ZASAVJE.

Odgovorne osebe v LD Radeče:
Predsednik Ludvik Klavs GSM: 031 823 233
Gospodar Lado Karlovšek GSM: 041 472 488
Tajnik Jože Prah GSM: 041 657 560
Blagajnik Robert Kmetič GSM: 041 312 154