PODATKI

OSNOVNI PODATKI LD

 

LD Radeče je prostovoljno, samostojno nepridobitno
združenje fizičnih oseb, ki so se povezali zaradi varstva, gojitve in lova
divjadi, upravljanje lovišča ter zaradi drugih, z lovom povezanih
rekreativnih dejavnosti.Društvo je vpisano v registru društev pod zap. št. 049.
Matična številka društva je 5139414, davčna številka pa 75740818.
TRR-06000-0003708706.Sedež lovske družine je Močilno 7a, 1433 RADEČE. Občina RADEČE, upravna enota LAŠKO. Lovska družina je včlanjena v področno zvezo lovskih družin ZASAVJE, ki spada v LUO ZASAVJE.

Odgovorne osebe v LD Radeče:
Predsednik Ludvik Klavs GSM: 031 823 233
Gospodar Lado Karlovšek GSM: 041 472 488
Tajnik Jože Prah GSM: 041 657 560
Blagajnik Petra Golob