INFRASTRUKTURA

LOVSKA INFRASTRUKTURA

 

Lovska družina Radeče poseduje tudi svoj lovski dom na Močilno 7a,
lovski bivak v revirju Čimerno, solastnica pa je tudi bivaka v revirju
Magolnik. Pri lovskem domu imamo tudi urejeno hladilnico in zbiralnico
divjadi.
 
V bližini lovskega doma imamo urejeno strelišče za glinaste golobe in
tarčo srnjaka, ki ga lovci uporabljamo za tekmovanja in vadbo lovcev.