ZGODOVINA

 

Tradicija lovstva na področju Radeče sega v čas po prvi svetovni vojni,
saj je bil že leta 1919 ustanovljen lovski klub Radeče. Prvi tajnik
ustanovljenega lovskega kluba je bil Franc Langer, kateri je bil leta 1946
eden od ustanoviteljev lovske družine Radeče.

                                                   Ustanovni člani

Matko Karel
Langer Franc
Sabo Ivan
Uravnik Ivan
Nemec Vilko
Eberlinc Ignac
Draksler Jože
Dajsinger Ivan
Krajšek Franc
Frlec Janez st.
Gračner Vilko

Proslava ob praznovanju 70 letnice lovske družine Radeče

    • Sprejem predsednika države Republike Slovenije g. Boruta Pahorja in predstavnikov Urada predsednika Republike Slovenije ter podelitev ZLATIH PLAKET Lovske družine Radeče obema institutoma, v okviru občinskega praznika Občine Radeče. 
      Lov je neodtujljiva in trajna pravica slovenske nacije, da izvaja lov na teritoriju države Republike Slovenije in v njenih loviščih ter revirjih. Lovska družina Radeče praznuje letos, in sicer 16. Septembra 2016, 70-letnico svoje ustanovitve, svojega obstoja in svojega delovanja. V tem času je bila sprejeta pozitivna lovska zakonodaja pri sprejemu katere je takrat aktivno sodeloval tudi g. Borut Pahor. Zato je Lovska družina Radeče ob tej priliki v okviru praznovanja občinskega praznika Občine Radeče, dne 8. Septembra 2016, podelila Predsedniku države Republike Slovenije g. Borutu Pahorju za lovske zasluge in v znak spoštovanja, časti, zahvale in trajnega prijateljstva ZLATO PLAKETO Lovske družine Radeče. Lovska družina Radeče je podelila ZLATO PLAKETO za zasluge in v znak spoštovanja, časti, zahvale in trajnega prijateljstva tudi Uradu predsednika Republike Slovenije, kot suportu predsednika države Republike Slovenije, brez katerega predsednik ne more delati in delovati. Lovska družina Radeče je tako prva Lovska družina v državi Republiki Sloveniji, katere predstavnike je uradno sprejel predsednik in prva lovska družina v državi, ki je Predsedniku Republike Slovenije in Uradu predsednika Republike Slovenije podelila Zlato plaketo.
.
     Foto: Daniel Novakovič STA

                              LOVSKA DRUŽINA RADEČE – 70 LET!

 

                                        

                                                                  

 1946 – 2016

 

 

Lovska družina Radeče je radeški ponos!

 

Požrtvovalna skrb za naše gozdove in divjad le-teh je bila in ostaja ne le obveza, pač pa veselje Lovske družine Radeče. Ta skrbi za več kot 5000 hektarjev lovišča ter med vse krajanke in krajane neutrudno širi pomen o skrbi za naš okoliš. Da bomo tega našim prihodnjim rodovom predali brez sramu. Takšnega, ki bo našim otrokom omogočil vpogled v pristno dediščino naših lepih gozdov ter njegovega živeža. Ob častitljivi obletnici se zato iskreno zahvaljujem Lovski družini Radeče za skrb, predanost in vso požrtvovalno delo.  Še naprej vam želim “veliko lovskih užitkov, dober pogled in ravne cevi.”

                                                                       Matjaž Han, poslanec

                                                                       Državni zbor Republike Slovenije

 

 

Spoštovani člani in članice Lovske družine Radeče,

  lovska tradicija ima v naši občini dolgo brado, kar dokazujejo celo arheološka odkritja, zato ne preseneča, da je lovstvo tudi v 21. stoletju del našega vsakdanjega življenja. In ne le to, lovstvo je po mojih opažanjih v našem okolju zelo dobro sprejeto, saj krajani in krajanke prepoznavajo pozitiven značaj raznolikih družbeno-koristnih vlog, ki jih vaša lovska družina igra v našem kraju. V prvi vrsti seveda govorim o ohranjanju narave in zagotavljanju biotskega ravnovesja, zanemariti pa ne gre niti sodelovanja z ostalimi društvi, sodelovanja v različnih akcijah in na prireditvah. Lovska družina Radeče je tako del življenja v Radečah, za to pozitivno vlogo lovstva v naši družbi pa gredo zasluge predvsem vam, lovcem.   Sedemdeset let je lepa doba za katero koli organizacijo, še posebej pa za neprofitno organizacijo, ki preživlja samo sebe. Ta doba ne kaže zgolj na vlogo lovstva v naši družbi, pač pa predstavlja tudi priznanje ljudem, ki so

organizacijo v vsem tem času vodili in usmerjali.  Vodstvu Lovske družine Radeče tako želim obilico elana in energije za delo tudi v prihodnje, vsem članom in članicam pa ob jubileju iskreno čestitam!

 

                                                                                            Tomaž Režun

                                                                                            župan Občine Radeče